Home Databanken VTB

Herwaarden, Jan van. Jacobusverering in Rotterdam. In: Rotterdamsjaarboekje: 10 (2000) 192-221

signatuur
J 278

trefwoorden
St. Jacobus(Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam)
bedevaart
broederschap
kapel
kermis

auteur
Herwaarden, Jan van