Home Databanken VTB

Hoeckx, C.P.J. Het landbouwbedrijf in de 20e eeuw in Huijbergen. In: Iechtetrekker: 19 (2000) 42-112

Gegevens over het landbouwbedrijf ( organisaties, veestapel, veevoer, slacht, dorsen (vlegelen, machine), grondbewerking (ploegen,eggen, zaaien), tuinbouw, bemesting)), gebruiken bij bouwen (nabuurschap, meiboom planten, traktatie), huwelijk en bruiloft (partnerkeuze, vrijen, geschenken, voeding, nabuurschap), dood en begrafenis (aanzeggen, afleggen, rouw, bijgeloof, nabuurschap)

signatuur
I 005

trefwoorden
zaaien(Nederland, Noord-Brabant, Huijbergen)
tuinbouw
nabuurschap (87-)
meiboom
verhuizen
huwelijk (93-)

auteur
Hoeckx, C.P.J.