Home Databanken VTB

Hoeckx, C.P.J. Het landbouwbedrijf in de 20e eeuw in Huijbergen. In: Iechtetrekker: 19 (2000) 42-112

Gegevens over het landbouwbedrijf ( organisaties, veestapel, veevoer, slacht, dorsen (vlegelen, machine), grondbewerking (ploegen,eggen, zaaien), tuinbouw, bemesting)), gebruiken bij bouwen (nabuurschap, meiboom planten, traktatie), huwelijk en bruiloft (partnerkeuze, vrijen, geschenken, voeding, nabuurschap), dood en begrafenis (aanzeggen, afleggen, rouw, bijgeloof, nabuurschap)

signatuur
I 005

trefwoorden
conservering vlees(Nederland, Noord-Brabant, Huijbergen)
dorsen
landbouwgereedschap
vlegel
ploegen
eggen

auteur
Hoeckx, C.P.J.