Home Databanken VTB

Baselier, H. Een veldkapel aan de Kerkweg. In: Jaarboek Heerlijckheid Nispen: 8 (2000) 91-95

geschiedenis van deze specifieke veldkapel; overzicht van overige kapellen in Nispen

signatuur
J 595

trefwoorden
veldkapel(Nederland, Noord-Brabant, Nispen)
voorteken
Maria
O.L.V.

auteur
Baselier, H.