Home Databanken VTB

Streekgebonden specialiteiten uit Rotterdam. In: Mededelingsblad verzamelde opstellen: 18:2 (2000) 29-54

signatuur
M 082

trefwoorden
voeding(Nederland, Zuid-Holland, Rotterdam)
symbool
koffie
hooimaal
oogstfeest
oogst, laatste