Home Databanken VTB

Venner, Jos. Geschiedenis van Limburg. 2 dln
Dl. 1
. Maastricht : Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 2000. 224 p.
ISBN 907158111x

signatuur
9309
c 11
Venner

trefwoorden
religiositeit(Nederland, Limburg)
heks(1612, Maastricht) (170-171)
heks(Limburg) (172-173)
bokkenrijder (174-181)
identiteit
regionalisme

auteur
Venner, Jos