Home Databanken VTB

Kupérus, L. Uut de Gröninger Veenkolonies. Kampen : Kok, 1913. 274 p.
ISBN ontbreekt

(Kinder)spel, rijm, lied, Pinksteren, rommelpotlopen, vastenavond, St. Maarten, St. Nicolaas, pasen, notenschieten, tiepelen, jaarwisseling, nieuwjaar, verhuizing

signatuur
1

Kupérus

trefwoorden
vastenavond(Nederland, Groningen)
St. Maarten (58-72)
St. Nicolaas
pasen
notenschieten
tiepelen

auteur
Kupérus, L.