Home Databanken VTB

Kupérus, L. Uut de Gröninger Veenkolonies. Kampen : Kok, 1913. 274 p.
ISBN ontbreekt

(Kinder)spel, rijm, lied, Pinksteren, rommelpotlopen, vastenavond, St. Maarten, St. Nicolaas, pasen, notenschieten, tiepelen, jaarwisseling, nieuwjaar, verhuizing

signatuur
1

Kupérus

trefwoorden
vermaak(Nederland, Groningen)
kinderspel (58-72)
kinderrijm
pinksteren
lied
rommelpot

auteur
Kupérus, L.