Home Databanken VTB

Zijderveld, A.C. Sociologie van de zotheid : De humor als sociologisch verschijnsel. Meppel : Boom, 1971. 187 p.
ISBN 90 6009 056 x

trefwoorden
omgekeerde wereld
vastenavond
jongelingschap
charivari
hofnar
practical joke

auteur
Zijderveld, A.C.