Home Databanken VTB

Zijderveld, A.C. Sociologie van de zotheid : De humor als sociologisch verschijnsel. Meppel : Boom, 191. 187 p.
ISBN 90 6009 056 x

Analyse van antropologisch, historisch en psychologisch materiaal leidt tot de conclusie dat humor vaak als middel fungeert om traditionele waarden en normen en de daarbij behorende machtsgeledingen te ondersteunen.
De rol van de zotheid, de figuur van de hofnar, sociale functies van de humor, enz.

signatuur
3996

Zijderveld

trefwoorden
humor
grap
raadsel
zottenfeest
spotkoning
clerus

auteur
Zijderveld, A.C.