Home Databanken VTB

Bergsma, W. Zij preekten voor doven. De reformatie in Drenthe. in: 'In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt': de reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw. Red. M.A.W. Gerding...[et al.]. 111-169
. Delft : Eburon, 1998. 254 p.
ISBN 9051666624

Visitatieverslagen geven informatie over de mate van calvinisering, restanten van katholieke gebruiken. Vandaar verbod op vermaak (spel), mei-, paas- en pinkstervuren, dansen, bijgeloof (tovenarij, duivelbannen) etc.

signatuur
3920
2 c3
In

trefwoorden
toverij(1500-1700, Nederland, Drente)
pastoor(1600, Emmen) (137)
bezwering
pastoor(Zweelo) (141)
duivelbanner
tovenaar

auteur
Bergsma, W.