Home Databanken VTB

Bergsma, W. Zij preekten voor doven. De reformatie in Drenthe. in: 'In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt': de reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw. Red. M.A.W. Gerding...[et al.]. 111-169. Delft : Eburon, 1998. 254 p.
ISBN 9051666624

Visitatieverslagen geven informatie over de mate van calvinisering, restanten van katholieke gebruiken. Vandaar verbod op vermaak (spel), mei-, paas- en pinkstervuren, dansen, bijgeloof (tovenarij, duivelbannen) etc.

signatuur
3920
2 c3
In

trefwoorden
pasen(Nederland, Drente)
visitatieverslag
verbod (121)
huwelijk (120)
vermaak
paasvuur

auteur
Bergsma, W.