Home Databanken VTB

'In alle onwetenschap, bijsterije unde wildicheyt': de reformatie in Drenthe in de zestiende en zeventiende eeuw. Red.: M.A.W. Gerding...[et al.]. Delft : Eburon, 1998. 254 p.
ISBN 9051666624

signatuur
3920
2 c3
In

trefwoorden
onderwijs(1500-1700, Nederland, Drente)
kerkgenootschap protestant
kerkgenootschap katholiek