Home Databanken VTB

Jager, J.L. de. Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities. Utrecht/Antwerpen : Het Spectrum, 1981. 160 p.
ISBN 90 274 9486

signatuur
3940
c
Jager

trefwoorden
ontzet(Nederland)
bevrijdingsfeest
april 1
schuttersgilde
corso
koningin

auteur
Jager, J.L. de