Home Databanken VTB

Veer, Kick van der. Ik hou van Holland : liedjes, conferences en light verse. Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 1998. 285 p.
ISBN 90-388-7450-2

signatuur
3978
11.1 c 20e
Veer

trefwoorden
lied(Nederland)
conference
identiteit
stereotype

auteur
Veer, Kick van der