Home Databanken VTB

Bloemlezing uit de katholieke po√ęzie van de vroegste tijden tot heden
Dl. 1: Dichters der middeleeuwen : een bloemlezing. Samengest. door W.H. Beuken. 1936. 403 p.
Dl. 2: Dichters der contra-reformatie : een bloemlezing met een inl. en bibliogr. aanteekeningen door Anton van Duinkerken. 1932. 340 p.
Dl. 3: Dichters der emancipatie : een bloemlezing met inl. door Anton van Duinkerken. 1939. 459 p.. Bilthoven [etc.] : De Gemeenschap, 1932-1939. p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 2 A
Alg Duinkerken

trefwoorden
lied
gedicht
katholiek