Home Databanken VTB

Veer, Kick van der. Morgen kan ze zwanger zijn : liedjes en conferences over familie. Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 1999. 216 p.
ISBN 903888043X

signatuur
3978
11.1 c 20e
Veer

trefwoorden
lied(Nederland)
gezin
cabaret

auteur
Veer, Kick van der