Home Databanken VTB

Haan, Tj.W.R. de. De studie van het levende volksverhaal in de Noordelijke Nederlanden
Overdr. Handelingen van het 21 Vlaamse filologencongres 12-14 april 1955, 269-271. Leuven : , 1955. p.

signatuur
3982
IV
Haan

trefwoorden
verhaal(Nederland)
volksverhaal

auteur
Haan, Tj.W.R. de