Home Databanken VTB

Reinders, Pim. Een coupe speciaal: de wereldgeschiedenis van het comsumptie-ijs. Amsterdam : Veen, 1999. 670 p.
ISBN 9020459325

cultuur-, bedrijfs- en industriegeschiedenis van het consumptie-ijs; geschiedenis van de techniek van de ijsbereiding

signatuur
3950
1.2.9
Reinders

trefwoorden
ijs
voeding

auteur
Reinders, Pim