Home Databanken VTB

Knotter, Ad. Rondom de Stokstraat. 'Onmaatschappelijkheid' en 'onderklasse' in de jaren vijftig. In: Studies sociaaleconomische geschiedenis Limburg: 44 (1999) 1-29

Problematisering van groepsgebonden normafwijkend gedrag; begripsvorming en kritiek; onderzoek door de overheid; specifiek in Limburg

signatuur
J 305

trefwoorden
onmaatschappelijkheid(Nederland, Limburg, Maastricht)
civilisatie
stand
disciplinering

auteur
Knotter, Ad