Home Databanken VTB

Veltkamp, Gert. Van Es, de nachtbakker in de Achterstraat. In: Heemkunde Hattem: nr. 83 (juni 2000) 69-78

werkwijze, de produkten (soorten brood en banket)

signatuur
H 044

trefwoorden
bakker(Nederland, Gelderland, Hattem)
broodbanket
gebak
Sinterklaas
geboorte
krentebrood

auteur
Veltkamp, Gert