Home Databanken VTB

Westers, Oscar. Vrijdenker in hart en nieren. A.H. Gerhard en de monarchie aan het einde van de negentiende eeuw. In: Amstelodamum: 87:3 (2000) 83-93

Onderwijzer Gerhard was tegen het filantropische karakter van de viering van Prinsessedag, de verjaardag van prinses Wilhelmina, als feest voor de kinderen van de armenscholen. De discussies in de media, de houding van Gerhard, de houding van de Vereniging Volksvermaak, oppositie van de onderwijzers, houding t.a.v. de monarchie

signatuur
A 075

trefwoorden
oranjefeest(Nederland)
verjaardag, vorstelijke
volksvermaak
beschavingsoffensief
koninginnedag

auteur
Westers, Oscar