Home Databanken VTB

Meiden, Anne van der. De markt van geloven : ontsokkeling, vernieuwing en verandering in geloofsgemeenschappen. [Baarn] : Ten Have, 1999. 160 p.
ISBN 9025951554

Bedoelt als bijdrage aan discussie over de grenzen van de huidige geloofsgemeenschappen

signatuur
3920
2 c
Meiden

trefwoorden
religiositeit

auteur
Meiden, Anne van der