Home Databanken VTB

Kruif, José de. Liefhebbers en gewoontelezers : leescultuur in Den Haag in de achttiende eeuw
Proefschrift Universiteit Utrecht. Zutphen : Walburg Pers, 1999. 360 p.
ISBN 905730080x

signatuur
3981
I
Kruif

trefwoorden
lezen(Nederland, Zuid-Holland, Den Haag)
vrijetijdsbesteding

auteur
Kruif, José de