Home Databanken VTB

Hermans, Frits. De Sunt-Eloydevotie in Geleen; haar begin en einde; een bijdrage tot de kerkgeschiedenis van Geleen. In: Heemkundevereniging Geleen: nr. 2 (1984)

o.a. gebruiken (104-) zegenen van water, offerandes, verering van Sint Eloy.

signatuur
H 018

trefwoorden
devotie(Nederland, Limburg, Geleen)
ex voto
katholiek
Sint Eloy
votief
zegening

auteur
Hermans, Frits