Home Databanken VTB

Wijsen, Frans. Geloven bij het leven : missionaire presentie in een volkswijk. Baarn : Gooi & Sticht, 1997. 221 p.
ISBN 9030409274

signatuur
3920
2.1 c 11
Wijsen

trefwoorden
religiositeit(Nederland, Limburg, Maastricht)
bedevaart
Sterre der Zee (52-3)
St. Cornelius (53-4)
St. Gerardus Majella (54)
genezer (56-7)

auteur
Wijsen, Frans