Home Databanken VTB

Heijden, W. van der. Berlicum; zwerftocht door het verleden, de beknopte geschiedenis van het kerkdorp Berlicum en de gehuchten Belveren, Middelrode en Kaathoven
Deel 2. Berlicum : Heemkundekring De Plaets, 1984. p.

oprichting van diverse verenigingen (sport, muziek, viering koninginnedag, St. Nicolaas)

signatuur
9309
c 10
Berlicum

trefwoorden
vrijetijdsbesteding(Nederland, Noord-Brabant, Berlicum)
vereniging
Sinterklaas
Oranjevereniging

auteur
Heijden, W. van der