Home Databanken VTB

Balbian Verster, J.F.L. de. De koningin-moeder en Amsterdam : historische schets met afbeeldingen, tevens officieel programma van het huldebetoon aan H.M. de Koningin-moeder, bij haar bezoek aan de hoofdstad, 8 tot 12 Juni 1929, vijftig jaar na Harer Majesteits komst in Nederland. Amsterdam : De Bussy, 1929. 110 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
6.1 c 16e
Wilhelm/Balbian

trefwoorden
Wilhelmus(Nederland)
lied

auteur
Balbian Verster, J.F.L. de