Home Databanken VTB

Reynaert, Joris. Laet ons voort vroylijc maken zanc : opstellen over de lyriek in het Gruuthuse-handschrift. Gent : Germanica Gandensia, 1999. 255 p.
ISBN 00816442

signatuur
3978
1 c ME
Gruuthuse

trefwoorden
lied
Gruuthuse

auteur
Reynaert, Joris