Home Databanken VTB

Ven, D.J. van der. Het vendelzwaaien herleeft!. Baarn : Bosch en Keuning, . p.
ISBN ontbreekt

De verschillende standen bij het vendelzwaaien, de achtergronden, de context

signatuur
3920
5.2.1 c
Ven

trefwoorden
schuttersgilde
vendelzwaaien

auteur
Ven, D.J. van der