Home Databanken VTB

Schmidt, Sigrid. The worker immured in the Oker Dam in Germany. In: Fabula: 36:3/4 (1995) 205-216

verhaal dat bij betonstorten een man in beton terecht is gekomen en niet meer te redden was

signatuur
F 003

trefwoorden
sage
beton

auteur
Schmidt, Sigrid