Home Databanken VTB

Knottnerus, Otto. De tragiek van het platteland: herinneringen aan het Oldambt. In: Gronings historisch jaarboek: (2000) 124-143

Jeugdherinneringen aan het Oldambt (Nieuw-Scheemda), over het leven op het platteland, de veranderingen, het verdwijnen van het platteland, voeding, gebruiken
137. Grootouders aten enkele dagen na nieuwjaar z.g. tempkes, gestoomde langwerpige kadetjes, die werden opgewarmd
137. Na afloop van de oogst schonken grootouders koffie en jenever aan het werkvolk. Die hadden op hun beurt een rode zakdoek op de laatste wagenvol korenschoven gestoken, ten teken dat het werk voltooid was.
137. St. Maartenlopen, slepen op oudejaarsavond, op de zaterdag voor pasen gingen jongelui met de rommelpot langs de huizen. Eind jaren zestig de laatste Paaszanger

signatuur
G 085

trefwoorden
landarbeider(Nederland, Groningen)
landbouwer
landbouwpersoneel
nieuwjaar (137)
gebak
oogst

auteur
Knottnerus, Otto