Home Databanken VTB

Halbertsma, Joast Hiddes. Lexicon Frisicum B. Ofskreaun en Ăștjun troch S. van Dellen en T.B. Hoekema. Grins : Frysk YnstitĂșt RUG, 1999. 272 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
4 Wb
Fri
Halbertsma

trefwoorden
klokluiden(Nederland, Friesland) (74)
kerstmis
nieuwaar
bruiloft (74)
Thomasluiden (94)
klokluiden

auteur
Halbertsma, Joast Hiddes