Home Databanken VTB

Bruijn, Jan de. Helpende handen : VU-plan 1937 en Vrouwen VU-hulp in de jaren 1932-1997. Zoetermeer : Meinema, 1999. 159 p.
ISBN 9021137801

Geschiedenis van de organisatie opgericht om geld in te zamelen voor de Vrije Universiteit; de mAatschappelijke context, plaats en betekenis in het streven naar vrouwen-emancipatie

signatuur
3920
1.7.2 c7
Bruijn

trefwoorden
universiteit(Nederland)
inzameling
kerkgenootschap, protestant

auteur
Bruijn, Jan de