Home Databanken VTB

Pol, Lotte van de. Het Amsterdams hoerdom : prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw. Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1996. 493 p.
ISBN 9028417508

klanten; opvattingen van overheid, kerk en tijdgenoten; eer en oneer; vervolging; als bedrijfstak

signatuur
3905
1.5
Pol

trefwoorden
prostitutie(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
eer
vrouw

auteur
Pol, Lotte van de