Home Databanken VTB

Met het oog op Europa : Hare Majesteit Koningin Beatrix Internationale Karelsprijs Aken 1996. Red. Alexander Lohe, Olaf Mueller. Maastricht : Shaker, 1996. IV, 484 p.
ISBN 90-423-0001-9

Vanuit diverse disciplines visie op Nederland , Duitsland en Europa, en op politieke, sociale en economische aspecten van de Duits-Nederlandse betrekkingen

trefwoorden
stereotype(Nederland)
religiositeit