Home Databanken VTB

Jong, J.C.M. de. 75 jaar Sint Joseph-parochie Roosendaal. In: Jaarboek oudheidkundige kring De Ghulden Roos: 59 (1999) 39-55

Mariaverering, Sacramentsprocessie, het geloofsleven in het algemeen, met enige aandacht voor de dalende belangstelling

signatuur
J 291

trefwoorden
kerkgenootschap katholiek(Nederland, Noord-Brabant, Roosendaal)
Maria
Sacramentsprocessie
O.L.V.

auteur
Jong, J.C.M. de