Home Databanken VTB

Schwab, Sandra Martina. Von Rittern, Drachen und keuschen Jungfrauen. Das Drachentötermotiv im Wandel von drei Jahrhunderten. In: Informationen Volkskunde Rheinland-Pfalz: 14:2 (1999) 45-61

Hoe de beeldende kunst en de literatuur de maatschappelijke verworvenheden van hun tijd weerspiegelen komt m.n. tot uiting in de geschiedenis van de drakendoder.
Aandacht voor het traditionele beeld, in de britse kunst in de 19e eeuw; in de literatuur

signatuur
I 045

trefwoorden
draak

auteur
Schwab, Sandra Martina