Home Databanken VTB

Osta, W. van. Verloren maandag oorsprong, betekenis en volksgebruiken. In: Mededelingsblad verzamelde opstellen: 17:4 (1999) 81-97

Geschiedenis: herkomst van de naam, de gebruiken op de dag (maandag na driekoningen) in de loop der tijd
Algemene informatie over vele aspekten; geschikt voor journalisten en een eerste inleiding

signatuur
M 082

trefwoorden
verloren maandag
driekoningen
worstenbrood
teerdag
nieuwjaarwensen
koppermaandag

auteur
Osta, W. van