Home Databanken VTB

Lambrechtsen-Nas, Els. Jan van Nassau op het Domplein. Een beeld als uiting van nationalisme. In: Jaarboekje Oud Utrecht: 1999, 105-130

De relatie tussen het groeiende nationalisme in de 19e eeuw en het oprichten van vele standbeelden. Onderzoek naar de beweegredenen voor het oprichten van het standbeeld van Jan van Nassau

signatuur
J 252

trefwoorden
herdenking(Nederland, Utrecht, Utrecht)
standbeeld
nationalisme
muziek

auteur
Lambrechtsen-Nas, Els