Home Databanken VTB

Montijn, Ileen. Leven op stand : 1890-1940. Amsterdam : Rap, 1998. 254 p.
ISBN 906005539X

Leven en denken van de hogere burgerij

signatuur
3900
XII.4.3
Montijn

trefwoorden
adel(Nederland)
voeding
maaltijd
kleding
lichamelijkheid
dienstpersoneel

auteur
Montijn, Ileen