Home Databanken VTB

Kooi, Jurjen van der . Schoolmeesters en volkscultuur. I: Karakter en levenswijze, zeden en gewoonten. in: Spiegel van Groningen. Over de schoolmeesterrapporten van 1828. Red. P.Th.F.M. Boekholt, J. van der Kooi. 100-132. Assen : Van Gorcum, 1996. 337 p. p.

signatuur
3920
1.7.1 c1
Spiegel

trefwoorden
feest(Nederland, Groningen)
huwelijk
dood
begrafenis
drinken

auteur
Kooi, Jurjen van der