Home Databanken VTB

Wijngaards, Nicolaas Carel Heinrich. Mechteldis van Lom : 1600-1653, dichteres en annuntiate van Venlo
Proefschrift R.K. Universiteit te Nijmegen. Zwolle : Tjeenk Willink,, 1957. 178 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
5 c11 2 17e
Mechteldis

trefwoorden
Mechteldis van Lom(1600-1653, Nederland, Limburg)
gedicht
geestelijk lied

auteur
Wijngaards, Nicolaas Carel Heinrich