Home Databanken VTB

Schepers, J.B. Troelstra als Fries dichter : verzen en liederen. Amsterdam : Ontwikkeling, 1925. 192 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c2 20e
Troelstra

trefwoorden
Troelstra, Pieter(Nederland)
gedicht
lied

auteur
Schepers, J.B.