Home Databanken VTB

Dijk, Marie van. Spel en speelcultuur in de negentiende eeuw. Een onderzoek naar vrijetijdsrelicten in boedelinventarissen. In: Volkskundig bulletin: 9 (1983) 53-81

signatuur
V 271

trefwoorden
boedelinventaris(Nederland)
spel
vermaak
vrijetijdsbesteding

auteur
Dijk, Marie van