Home Databanken VTB

Dahles, Heidi. De sociale constructie van Amsterdam. Toerisme en lokale vertogen in de stedelijke ruimte. In: Volkskundig bulletin: 19 (1993) 161-181

De wijze waarop de binnenstad als trekpleister gestalte krijgt.

signatuur
V 271

trefwoorden
toerisme(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
stad
identiteit
vertellen

auteur
Dahles, Heidi