Home Databanken VTB

Albers, Marijke, Rita Rikhof. Muziek tussen schoot en school : muziek met het jonge kind in gezin en groepsverband
+2 CD. Haarlem : De Toorts, [s.a.]. 176 p.
ISBN 9060207572

signatuur
3978
2.3 c 20e
Albers

trefwoorden
lied(Nederland)
kinderlied

auteur
Albers, Marijke, Rita Rikhof