Home Databanken VTB

Hartevelt, Margo. Tussen pracht en praal : representatieve vertrekken in de woningen van welvarende Amsterdammers gedurende de periode 1600-1750
Doctoraalscriptie Geschiedenis - Vakgroep Economische en Sociale geschiedenis Universiteit van Amsterdam.. Amsterdam : [s.n.], 1993. 116 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3945
3.2 c7
Hartevelt

trefwoorden
huis(1600-1750 , Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
huis inrichting
huis indeling
meubilair
boedelinventaris

auteur
Hartevelt, Margo