Home Databanken VTB

Verkerk, C.L. Sint Bavo in Holland. in:De kerk en de Nederlanden : archieven, instellingen, samenleving : aangeboden aan prof. dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap alsmede de paleografie van de 14e tot en met de 17e eeuw aan de Universiteit van Amsterdam. Red. E.S.C. Erkelens-Buttinger... [et al.]. 85-98. - : Verloren, 1997. 415 p.
ISBN 906550558X

signatuur
9309
c
Kerk

trefwoorden
St. Bavo(Nederland, Noord-Holland, Haarlem)

auteur
Verkerk, C.L.