Home Databanken VTB

Dankert, Klaske. U wordt geschoncken vuyt minnen dit nieu liedekyn. De liederen uit Het Prieelken der gheestelyker Wellusten van Katherina Boudewijns (1587)
Deel 1. toelichting
Deel 2. liederen. Groningen : RU, 1999. 66, 204 p.

signatuur
3978
5 c 2 16e
Boudewijns

trefwoorden
lied(1587)
geestelijk lied

auteur
Dankert, Klaske